1

Z1

Zone verboden toegang voor motorvoertuigen met meer dan 2 wielen.

2

Z2

Einde zone verboden toegang voor motorvoertuigen met meer dan 2 wielen.

3

Z3

Zone verboden toegang voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa hoger is dan de aangeduide massa.

4

Z4

Einde zone verboden toegang voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa hoger is dan de aangeduide massa.

5

Z5

Zone verboden toegang voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa hoger is dan de aangeduide massa.

6

Z6

Einde zone verboden toegang voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa hoger is dan de aangeduide massa.

7

Z7

Zone verboden inhalen.

8

Z8

Einde zone verboden inhalen.

9

Z9

Zone verboden inhalen.

10

Z10

Einde zone verboden inhalen.

11

Z11

Zone met een snelheidsbeperking.

12

Z12

Einde zone met een snelheidsbeperking.

13

Z13

Zone parkeerverbod.

14

Z14

Einde zone parkeerverbod.

15

Z15

Zone parkeren voor voertuigen met een uitzondering.

16

Z16

Einde zone parkeren voor voertuigen met een uitzondering.

17

Z17

Zone parkeren uitsluitend voor auto's.

18

Z18

Zone parkeren uitsluitend voor auto's.

19

Z19

Zone parkeren uitsluitend voor auto's.

20

Z20

Einde zone parkeren uitsluitend voor auto's.

21

Z21

Zone parkeren beperkt in tijd, parkeerschijf verplicht.

22

Z22

Einde zone parkeren beperkt in tijd, parkeerschijf verplicht.

23

Z23

ZONE Fietsstraat

24

Z24

Einde ZONE Fietsstraat

Back to top button