1

VE1

Verboden richting voor iedere bestuurder

2

VE2

Verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder.

3

VE3

Verboden toegang voor bestuurders van motorvoertuigen

4

VE4

Verboden toegang voor bestuurders van motorvoertuigen en motorfietsen.

5

VE5

Verboden toegang voor bestuurders van motorvoertuigen met vier wielen, geconstrueerd voor onverhard terrein

6

VE6

Verboden toegang voor bestuurders van motorfietsen.

7

VE7

Verboden toegang voor bestuurders van bromfietsen.

8

VE8

Verboden toegang voor bestuurders van bromfietsen en fietsen.

9

VE9

Verboden toegang voor bestuurders van rijwielen.

10

VE10

Verboden toegang voor bestuurders van gespannen.

11

VE11

Verboden toegang voor ruiters.

12

VE12

Verboden toegang voor bestuurders van handkarren.

13

VE13

Verboden toegang voor voetgangers.

14

VE14

Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangeduide massa.

15

VE15

Verboden toegang voor bestuurders van autocars.

16

VE16

Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen bestemd of gebruikt voor het vervoer van zaken.

17

VE17

Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren.

18

VE18

Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen die gevaarlijke ontvlambare of ontplofbare stoffen vervoeren.

19

VE19

Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen die gevaarlijke verontreinigende stoffen vervoeren.

20

VE20

Verboden voor voertuigen langer dan het aangeduide

21

VE21

Verboden voor voertuigen breder dan het aangeduide.

22

VE22

Verboden voor voertuigen hoger dan het aangeduide.

23

VE23

Verbod om links af te slaan.

24

VE24

Verbod rechts af te slaan.

25

VE25

Verbod om te keren.

26

VE26

Verbod een voertuig links in te halen.

27

VE27

Einde verbod opgelegd door het verkeersbord C35

28

VE28

Verbod voertuigen met toegelaten massa > 3500 kg in te halen

29

VE29

Einde van het verbod opgelegd door het verkeersbord C39.

30

VE30

Verbod te rijden met een grotere snelheid dan is aangeduid.

31

VE31

Einde van de snelheidsbeperking opgelegd door het verkeersbord C43.

32

VE32

Einde van alle plaatselijke verbodsbepalingen opgelegd aan de voertuigen in beweging.

33

VE33

Tolpost. Verbod voorbij te rijden zonder te stoppen.

34

VE34

Vanaf het verkeersbord tot het volgend kruispunt, verbod de cruise control te gebruiken.

35

VE35

Einde van het verbod opgelegd door het verkeersbord C48.

Back to top button